קוליטיס כיבית 10.07.2019

האם טיפול עם תיאופורינים משנה את המהלך הטבעי של קוליטיס כיבית?

נבדקה השפעת תיאופורינים על המהלך הטבעי של קוליטיס כיבית על ידי השוואה בין מטופלים שלא סבלו היטב את הטיפול ולכן הפסיקו לאלה שהמשיכו בטיפול

תיאופורינים משמשים כטיפול אחזקתי בקוליטיס כיבית (US – ulcerative colitis) אך אין מספיק ידע בנוגע להשפעתם על המהלך הטבעי של המחלה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההשפעה של תיאופורינים על כריתת מעי גס, אשפוזים בבית חולים, התקדמות התפשטות המחלה וטיפול עם נוגדי  TNF (tumor necrosis factor) בעשר השנים לאחר תחילת הטיפול.

במחקר השתתפו מטופלים אשר אובחנו ב-UC באזור בית החולים האוניברסיטאי Örebro בין השנים 1963-2010 והחלו טיפול עם תיאופורינים (n=253). על מנת להתגבר על הסיכון לערפול כתוצאה מהתוויה, החוקרים השוו בין מטופלים שהפסיקו את הטיפול לאחר 12 חודשים בעקבות תופעות לוואי (n=76) לבין מטופלים שהמשיכו או את הטיפול או הפסיקו אותו בעקבות סיבות אחרות (n=177). החוקרים בדקו את התוצאים בטווח הארוך באמצעות רגרסיית Cox עם התאמה לגורמים למערפלים.

תוצאות המחקר חשפו כי ההסתברות המצטברת של כריתת המעי הגס תוך 10 שנים הייתה 19.5% בקרב מטופלים שסבלו את הטיפול בהשוואה ל-29.0% בקרב מטופלים שלא סבלו את הטיפול (יחס הסיכונים המותאם 0.49 ; רווח בר סמך 95%: 0.21-0.73). ההסתברות לאשפוז בבית חולים היתה 34% בקרב מטופלים שסבלו את הטיפול ל-56.2% בקרב אלה שלא סבלו את הטיפול (יחס הסיכונים המותאם: 0.36 ; רווח בר סמך 95%: 0.23-0.56).

החוקרים מצאו גם כי שיעור הסיכון להתקדמות בהתפשטות המחלה היה 20.4% בקרב מטופלים שסבלו את הטיפול בהשוואה ל-48.8% בקרב אלה שלא סבלו את הטיפול (יחס הסיכונים המותאם: 0.47; רווח בר סמך 95%: 0.21-1.06). בנוסף, נמצא כי בתוך 10 שנים, 16.1% מהמטופלים שסבלו את הטיפול ו-27.5% מאלה שלא סבלו אותו קיבלו טיפול עם אנטי TNF (יחס הסיכונים המותאם: 0.49; רווח בר סמך 95%: 0.26-0.92).

בהתבסס על השיטה החדשה המשווה בין מטופלים שסבלו טיפול עם תיאופורינים למטופלים שלא, החוקרים הצליחו להראות שלתיאופורינים יש השפעה מיטיבה משמעותית על המהלך הטבעי של UC ועל שיעורי כריתת המעי הגס בעקבות המחלה.

מקור: 

Eriksson, C. et al. (2019) Gut 68,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוליטיס כיבית,  כריתת מעי גס,  תיאופורינים,  אנטי TNF
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות